artykuł w formacie pdf

Język staro-cerkiewno-słowiański, jako najstarszy alfabetyczny zapis mowy Słowian stanowi granicę pomiędzy przedchrześcijańską (często nazywaną pogańską) i chrześcijańską kulturą Słowian.

 

 

 

 

Halina Wątróbska

halinaw@ug.edu.pl 

miniatura

Halina Wątróbska,

profesor Uniwersytetu Gdańskiego,

doktor habilitowany

Mszał chorwacki z 1404 r., pisany głagolicą  - najstarszym alfabetem słowiańskim. Tu głagolica ma kształt już lekko zmieniony wobec tej najstarszej.

Dziedzina badań

Jestem paleoslawistą, historykiem języka

i kultury Słowian. Kieruję Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Ukończyłam Uniwersytet Gdański, studiowałam na uniwersytecie Jagiellońskim, Sofijskim w Bułgarii, Petersburskim w Rosji i na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii.

Prowadzę wykłady z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, pracy z rękopisem i starodrukiem, gramatyki historycznej języka rosyjskiego, kieruję pracami licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi.

Założyłam tę stronę, by udostępniać publikowane i prowadzone przez siebie i moich studentów prace naukowe.

Moje prace naukowe i powstające pod moim kierunkiem prace studentów i doktorantów obejmują dziedzinę słowiańskiego językoznawstwa i kultury.

Płaszczyzny moich badań to zarówno współczesność, historia jak i porównania międzyjęzykowe, międzykulturowe, czyli - komparatystyka.

Kultura Słowian, ta najdawniejsza, kultura okresu przedpiśmiennego, jak i kultura  czasów chrześcijańskich stanowią ogromne  interdyscyplinarne  pole badawcze. Jest to naukowy obszar dociekań językoznawczych, literaturoznawczych, etnograficznych, socjolingwistycznych, a nade wszystko historycznych.

artykuł w formacie pdf

Katedra Slawistyki

Uniwersytet Gdański

Wita Stwosza 55

80-952 Gdańsk

Sekretariat +48 58 52 32 263

E-mail: halinaw@ug.edu.pl